• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Älven i mig (Albert Bonniers Förlag, 2023) är en personlig berättelse som bygger på åratal av resor och intervjuer längs älven. Den beskriver den svenska statens utbyggnad av vattenkraft i Luleälven och väver samman hennes intresse för den enskilda människans liv och erfarenheter med de stora, komplexa samhällsfrågorna. En exploaterad älv ger vinst och nytta, men också förluster. Vilka gynnas, vilka drabbas? Och hur går det för de som blir rotlösa?

Jannete Hentati, född 1982, är född och uppvuxen i Luleå, för närvarande bosatt i Stockholm. Hon är fil.dr i socialantropologi och har medverkat i bland annat OBS Sveriges Radio P1, tidskriften Respons och tidskriften Provins.

Samtalet leds av Ola Engelmark, docent och författare, med mångårig erfarenhet av ämnet och Lule älvdal.