Strax före klockan 13.00 idag, tisdag den 26 mars, röstade en klar majoritet av EU-parlamentet för DSM-direktivet (348 för, 274 mot). Ni kan läsa mer om vad direktivet innebär här.

Vår ordförande Grethe Rottböll kommenterar:

Idag fattade Europaparlamentet ett historiskt viktigt beslut, för främjandet av upphovsrätt och yttrandefrihet. Sveriges Författarförbund har genom KLYS arbetat för ett antagande av ett nytt modernt upphovsrättsdirektiv som vi tror och hoppas kommer att gagna såväl kulturskapare som allmänheten. Genom detta demokratiskt fattade beslut ges upphovspersoner en möjlighet att genom avtalslicenser få skälig ersättning för sitt arbete.

Vi tackar alla våra samarbetspartners, och ser fram emot att arbeta vidare med att införliva direktivet i den svenska lagstiftningen.