Svenska PEN:s hemsida finns uttalandet från dess ordförande Jesper Bengtsson. Hoten uppmärksammas även i Svenska Dagbladet.