Dagens Nyheter skriver idag om författaren Faysa Idle som utsatts för hot sedan hennes debutbok Ett ord för blod kom ut i september. Boken, som skildrar hennes uppväxt i en kriminell miljö, har hon föreläst om och haft uppläsningar ur, hittills utan några större säkerhetsuppbåd. Framöver kommer det dock att se annorlunda ut. ”Jag kommer att behöva gå runt med poliser och vakter och kanske behöva undvika förorter, trots att det är människor där jag försöker påverka”, säger Faysa Idle till Dagens Nyheter. Läs hela artikeln här.

Den 11 november skrev Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll och vice ordförande Per Wirtén en debattartikel som även den handlade om hotade författare. Detta sedan det kommit till Författarförbundets kännedom att judiska författare ställt in skolbesök på grund av hot. ”Vi kan aldrig acceptera att någon enda av Sveriges författare behöver stanna hemma på grund av hot och hat. Tillåter vi det har vi var och en bidragit till censur, till tystnad, till att bit för bit demontera den demokrati våra lagar och vårt samhällssystem bygger på. Vi har förnekat grunden för ordets värde, litteraturens mening och samtalets möjligheter.” Läs hela artikeln här.

Påverkansbrott mot demokratin

Den författare som hotas bör anmäla hotet som ett påverkansbrott mot demokratin. Inom polisen finns en särskild grupp som arbetar med sådana brott, läs mer på på Polisens hemsida. 

Författarförbundets yttrandefrihetsgrupp

Författarförbundet har sedan i våras en yttrandefrihetsgrupp som verkar för yttrandefrihet, fri kultur och demokrati inom litteraturens områden.

Länkar, bland annat till handboken Hat och och hot, framtagen av Författarförbundet i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation, finns här.