Den 12 november samlades Sveriges Författarförbunds regionombud för en gemensam utbildningsdag i Stockholm.

Det började på Stockholms kulturhus med en guidad rundvandring i samtliga av kulturhusets sex bibliotek och fortsatte sedan med ett sammanträde i Författarnas hus på Drottninggatan. Tillsammans diskuterade man bland annat den nya bibliotekslagen och andra konstnärsorganisationers regionala närvaro. Heldagen avslutades med en workshop i syfte att diskutera ombudsrollen.