Alla kränkningar av den personliga integriteten är inte brottsliga, men bland annat förtal, förolämpning, ofredande, sexuellt ofredande och olaga hot är brott i lagens mening. Klicka här för att ta del av broschyren!

Det kan ibland vara svårt att avgöra om du utsatts för brott och polisen kan hjälpa dig att göra den bedömningen. Vi rekommenderar att du alltid gör en polisanmälan om du tror att du blivit utsatt för en brottslig kränkning. Tänk på att polisanmälan ska göras så snart som möjligt.

För mer information besök Polisens hemsida.

Du bör även dokumentera det som inträffat genom att till exempel spara brev, e-postmeddelanden, webblänkar, fotografier och skärmavbilder. Det är också bra om du låter någon bevittna dokumentationen, det vill säga att du berättar för någon vad som skett och visar personen att dokumentationen överensstämmer med det som inträffat.

Om du som författare eller översättare blivit utsatt för kränkningar som är relaterade till din verksamhet så kan du kontakta förbundets juridiska avdelning. Vi kan ge information om de resurser som finns tillgängliga. De uppgifter du lämnar och den rådgivning du får är helt konfidentiell. Vi tillämpar tystnadsplikt.

Du når Författarförbundets juridiska avdelning via e-post (juridik@forfattarforbundet.se) eller telefon (08-545 132 00, välj ”Rådgivning”)