ALIS har fått meddelande från Svenska kyrkan, och blivit kontaktad av oroliga upphovspersoner, angående Svenska kyrkans planerade digitala publicering av Den svenska psalmboken på kyrkans webbplats. Svenska kyrkan hänvisar till en bestämmelse om tvångslicens i Upphovsrättslagen (1960:729) och menar att tillstånd inte behöver inhämtas från rättsinnehavarna för publiceringen. Kyrkan erbjuder en ersättning som de bestämt själva och uppmanar rättsinnehavarna att svara inom en kort tidsfrist.

ALIS har kontakt med Svenska kyrkan och utreder tillsammans med Sveriges Författarförbund huruvida Den svenska psalmboken kan publiceras på det sätt Svenska kyrkan hävdar. ALIS och Författarförbundet anser att ersättningsnivån och övriga villkor bör överenskommas mellan t ex ALIS och Svenska Kyrkan för att vara skälig. ALIS representerar redan ett stort antal upphovspersoner. Om du önskar förhandlingshjälp bör du höra av dig till ALIS, juridik@alis.org, och/eller till Författarförbundet, juridik@sff.info, så snart som möjligt.

ALIS hemsida