Pressmeddelande från Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund 22 april 2014

Pristagarplaketten för Elsa Thulin-priset

Pristagarplaketten för Elsa Thulin-priset

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år Gunnar Harding.

Pressmeddelande Elsa Thulin 2014

Gunnar Harding är född 1940. Sedan 60-talet har han en framträdande ställning i svenskt litteraturliv som poet, översättare och introduktör av utländsk poesi. Som översättare har han publicerat ett trettiotal volymer, från 4 Poeter 1966 till John Donnes Skabrösa elegier och heliga sonetter, och deltagit i Bibelkommissionens översättning av Gamla testamentet. Han har också ett förflutet som redaktör för Lyrikvännen och Artes och är ledamot av Samfundet De Nio.

Prisnämndens motivering lyder: ”för hans översättningspoetiska liv, som redan omspänner ett halvsekel. Det är ett samspel lika sirligt som svängigt mellan översättaren och poeten, forskaren och introduktören i en främst fransk-engelsk repertoar där Apollinaire, Byron, Cendrars och Donne bara bildar upptakten …”

Elsa Thulins översättarpris förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund. Priset består av en plakett formgiven av Edvin Öhrström och en penningsumma. Det finansieras med donationer från Klas de Vylder, Albert Bonniers Förlag, Norstedts Förlag, Bokförlaget Forum, Wahlström & Widstrand och Sveriges Författarförbund.

Prisnämnden utgörs av de tidigare pristagarna Anders Bodegård, Maria Ekman och Inger Johansson.

Prisutdelningen äger rum fredagen den 16 maj klockan 19.00 på Strindbergs Intima Teater vid Norra Bantorget i Stockholm. Anmälan till osaover@gmail.com senast 8 maj.

Ytterligare upplysningar: Översättarsektionens styrelse: styrelse@oversattarsektionen.se.

Läs mer om Elsa Thulin-priset på www.oversattarsektionen.se/elsathulin.

Från och med i år byter Översättarsektionens två prisutdelningar plats. Elsa Thulin-priset delas ut i anslutning till Författarförbundets stämma på våren och Årets Översättning under litteraturfestivalen Stockholm Literature på Moderna Museet i oktober.