Författarbundet deltar på bokmässan i Göteborg som planerat. Många av förbundets medlemmar kommer att vara där och delta, många andra låter bli.

Det finns goda skäl till olika ståndpunkter och ställningstaganden.

Författarförbundet kommer i år tillsammans med andra aktörer även att inbjuda till litterära aktiviteter och samtal utanför mässan där alla är välkomna.

Istället för att vara emot något eller någon på mässan är vi med och skapar fler samtal och sammanhang. Författarförbundets program både på och utanför mässan kommer att sändas ut till samtliga medlemmar i god tid.

Gunnar Ardelius
Ordförande

Mer information om Författarförbundets program på och utanför Bokmässan i Göteborg följer.