Gunilla Lundgren, medlem i Författarförbundet, har nominerats till ALMA-priset för sina förtjänster som läsfrämjare. Under drygt 30 år har Gunilla Lundgren lett sitt eget initierade projekt Nobel i Rinkeby. Skolelever i Rinkeby, och numera även Tensta, får på olika sätt arbeta med ett verk av Nobelpristagaren i litteratur och pristagaren får komma till Rinkeby för att se och höra elevernas dikter, dramatiseringar, bilder och vad de nu har inspirerats till att göra.

Förslaget till nomineringen kom från Författarförbundets Internationella råd, där Viveka Sjögren är en av ledamöterna.
”Utöver allt annat Gunilla har gjort handlade det för oss om den fantastiska verksamheten med Nobelpristagarna och att den var hotad av skolornas stränga läroplaner. Flera skolor avböjde medverkan och det såg riktigt mörkt ut när vi i IR var på studiebesök och styrelsemöte på Rinkeby Folkets Hus. Det här var ett sätt att rikta ljus på projektet igen, tänkte vi!”, säger Viveka Sjögren.

Våren 2016 var Gunilla initiativtagare till och delaktig i öppnandet av Barnens romska bibliotek (Biblioteca romilor pentru copii) i Bukarest i Rumänien. Hon är hedersledamot i Svenska barnboksakademin och har fått flera prestigefyllda priser och utmärkelser, senast Kungliga Sällskapet Pro Patrias guldmedalj för medborgerliga förtjänster som utdelades i oktober.

Gunilla Lundgren med medalj. Invid henne står Marianne af Malmborg, ordförande i Kungliga Sällskapet Pro Patria. Foto: Ulf Lodin