Vid dagens manifestation utanför ryska ambassaden var Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll en av talarna:

”Putin lämnar efter sig kratrar där stolta byggnader stått i hundratals år
massgravar där människoliv släckts farmödrar pappor mammor barn,
släkter som vårdat och bevarat sina ägodelar hemligheter och berättelser genom århundraden utplånas på ett ögonblick.

Putin lämnar efter sig förintelse skräck och förödelse.
Han äger hellre en grushög än idkar samvaro med levande människor.

Men han kan inte hindra alla de uttryck, sanningsvittnen, poesi, sånger, målningar, vittnesbörd som med en enorm kraft – såsom det är med konst och uttryck – sprids just nu över världen och kommer att överleva både Putin och alla oss som står här.
Som aldrig går att skaka av sig.
Och det är vår här i Sverige ….

Det är vår skyldighet att förvalta det, att sprida det, att vara Ukrainas röst.
Att översätta ukrainsk litteratur, sjunga ukrainska sånger, lyssna på ukrainsk musik och ge plats för alla de uttryck och hängivna kulturskapare som nu tystas eller tvingas lämna landet.
Det är en uppgift som vi kulturutövare tar på allra största allvar.
Det handlar om att bevara och ge plats för människors språk och identitet.

Medan Putins dödspatruller förintar allt skapat, skapar konsten och kulturen oavlåtligt framtida spirande liv.

Så äger Putin allt det som är dött och Ukraina fortsatt allt det som lever.”