I över 20 år har journalisten och författare Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea. En av dem som kämpat för hans frigivning är hans svenska journalist- och författarkollega Kurdo Baksi. Kurdo har skrivit åtskilliga debattartiklar, initierat åtskilliga stödmanifestationer, hållit åtskilliga tal. Hans engagemang tycks vara bottenlöst, hans energi outtömlig, han är väl värd Publicistklubbens Dawit Isaak-pris!

Läs mer om priset på Publicistklubbens hemsida.
Läs mer om Dawit Isaak på freedawit.com.

Kurdo Baksi håller tal på Författarförbundet, på Fängslade författares dag den 15 november.