Sveriges Författarförbund gratulerar Göteborg till utnämningen Unesco City of Literaure.
”Heja Göteborgs stad som vill ta på sig denna viktiga uppgift. Det inspirerar hela Sverige till litterära stordåd! Det här är helt enkelt vansinnigt roligt”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

Pressmeddelande 2021-11-08 från Göteborgs stad:

”Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature

Göteborg har idag blivit utnämnd till Unesco City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur.
Ordförande i kommunstyrelsen, Axel Josefsson, (M) är stolt över utnämningen som blivit möjlig tack vare att offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle tillsammans lyft Göteborg som litteraturstad:
– Utnämningen ger ett internationellt erkännande av Göteborgs och Västra Götalands omfattande arbete inom litteratur, läsning och yttrandefrihet.

I juni skickade Göteborgs Stad in ansökan till Unesco, efter beslut i kommunstyrelsen. Ansökan arbetades fram i nära samverkan med de två andra huvudaktörerna Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samt Författarcentrum Väst, Bokmässan och Litteraturhuset. Ansökan vilar ytterst på det myller av kreativa krafter och de hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som har synliggjorts och involverats i olika delar av processen.

Unesco utser nya kreativa städer vartannat år, och i år blev Göteborg en av de nya litteraturstäderna. Göteborg utnämns utifrån sin unika profil som i ansökan bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv med satsningar på läsfrämjande och internationella samarbeten. Unescos litteraturstäder finns på alla kontinenter och arbetar tillsammans för att stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring. Städerna har ett rikt idé- och kunskapsutbyte, bland annat kring sina sätt att arbeta med läsfrämjande och litteratur för social hållbarhet.
– Jag brukar säga att det blir bättre om vi arbetar ”alla tillsammans”. Den här utnämningen är ett resultat av ett fint samarbete mellan stad, region, universitet, Bokmässan och flera litteraturföreningar. Därmed har vi lagt grunden för att fortsätta att tillsammans lyfta och stärka det litterära Västsverige, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Litteraturstaden Göteborg har en flerårig plan för att utveckla arbetet med läs- och skrivfrämjande insatser, vidga deltagandet i kulturlivet, värna yttrandefriheten, öka medie- och informationskunnigheten samt skapa insatser för att stärka kreativa näringar och litteraturexport.
– Som universitet har vi en särskild kunskapsroll i denna litterära demokratisatsning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Utnämningen och en profil som litteraturstad går helt i linje med vår vision om att ta ansvar och bidra i viktiga frågor för samhället, som social hållbarhet, demokrati och yttrandefrihet.

I förberedelserna för att utses till City of Literature har parterna tagit fram en kartläggning av litteraturen i Västra Götaland. Kartläggningen underlättar för alla litteraturintresserade att ta del av mer i det rika utbudet av aktörer, arenor och aktiviteter som finns i och omkring Göteborg. I mars 2022 bjuds allmänhet och aktörer in till en release av kartläggningen som en start av arbetet med att fortsätta utveckla den litteraturstad som Göteborg nu utnämnts till av Unesco.

Från 1 januari 2022 inleds den formella samverkan mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, för att tillsammans ansvara för åtagandet som Unesco City of Literature. Kulturnämnden i Göteborgs Stad får i uppdrag att samordna det arbetet. Samverkan regleras i en gemensam avsiktsförklaring. Övriga parter i samverkan är Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus. En utnämning till Unesco City of Literature gäller tillsvidare.”

Foto: Lo Birgersson