Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan – Gläfs

Gläfs är ett nätverk som arbetar för att främja läsningen av facklitteratur i skolan. Läs mera om Gläfs på deras hemsida.