För ganska exakt fyra år sedan, i april 2018, skakades Nicaragua av massiva folkliga protester och demonstrationer. Regimens svar blev brutalt våld, med fler än 300 döda och tusentals fängslade. Sedan dess har läget stadigt förvärrats, och Nicaragua är idag en polisstat, en diktatur, ledd av den tidigare revolutionären Daniel Ortega.

Ordets och tankens frihet existerar inte längre i Nicaragua; alla oberoende medier i landet har stängts ned och tiotusentals människor, däribland många politiker, journalister, studenter, universitetslärare och författare, har flytt landet.

Dagens Nicaragua – en bortglömd diktatur | Samtal och poesi 25 april

Välkommen till en kväll med författaren och tidigare ordföranden för Pen Nicaragua, Gioconda Belli.
På Författarförbundet kommer Gioconda Belli, som nu lever i exil, att läsa ett urval av sina dikter samt berätta om läget i Nicaragua idag.

På detta följer ett panelsamtal om situationen för författare och journalister i Nicaragua, och vad omvärlden kan göra för att stötta motståndet och de politiska fångarna.
I panelen: Gioconda Belli, författare och f.d. ordförande för Pen Nicaragua, Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska Pen, Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser samt Eva Zetterberg, tidigare ambassadör i Nicaragua.

Under kvällen presenterar Elisabeth Löfgren, ordförande i Fängslade författares kommitté, ett fall från Nicaragua som en del av Svenska Pens pågående kampanj Tolv tystade röster. Det blir även reportage från landet samt nicaraguansk musik. Kvällen avslutas med ett kort mingel.

Tid och plats: Måndag 25 april kl 18.30–20.30 på Författarnas och översättarnas hus, Drottningg. 88 B i Stockholm.
Inträde: Fri entré, men föranmälan via mejl till Ewa Ulander krävs. För närvarande är kvällen fullbokad; du som anmäler dig hamnar på reservlista. Du som redan har en plats och får förhinder, avanmäl dig så att någon annan kan ta din plats.

Arrangörer

Sveriges Författarförbund och Svenska Pen i samarbete med Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua, och med stöd från Olof Palmes Internationella Center och Reportrar utan gränser.

Mer information

Hanna Nordell, verksamhetschef Svenska Pen
Viveka Sjögren, ordförande i Författarförbundets internationella råd
Pierre Frühling, Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua

Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua är ett ideellt privat initiativ bildat i januari 2022. Syftet är att stödja motståndet mot diktaturen i Nicaragua. Nätverket har idag ett femtiotal medlemmar, alla med egen och ofta lång erfarenhet från arbete med Nicaragua inom olika yrkesområden – bland annat som diplomater, biståndsarbetare och journalister.

Foto i ingressen: La Prensa Nicaragua