Hans ”brott” är att ha offentliggjort krigsförbrytelser begångna av USA:s trupper i Irak och Afghanistan. Trots att han inte är dömd sitter Assange fängslad och isolerad i högriskfängelset Belmarsh i London eftersom USA har begärt honom utlämnad.

USA anklagar Assange för spioneri och för att ha hackat försvarsdatorer. Det är falska anklagelser och ett försök att sudda ut gränserna mellan spionage och grävande journalistik. Julian Assange är journalist. Han är inte amerikansk medborgare och han har inte begått något brott i USA. Julian Assange tilldelades 2022 års Günter Wallraff-pris för kritisk journalistik och civilkurage.

Försvara pressfriheten! Vi kräver att Julian Assange inte utlämnas till USA utan istället omedelbart friges!

Sveriges Författarförbund