Det innebär att för att ha rätt till a-kassa så måste du visa en viss inkomst vilket då underlättar för egenföretagare och de med tillfälliga arbeten.

Storleken på ersättningen bestäms av hur mycket inkomst du har haft, upp till ett tak, hur länge du har varit medlem i en a-kassa och hur länge du har varit arbetslös.

Författarförbundet, tillsammans med Klys, är försiktigt positiv till förändringen, som innebär lättnader för egenföretagare, men anser att förslaget hade behövt att gå längre. Förslaget innehåller till exempel inte att reglerna om vilandeförklarande av företag görs permanenta. Inte minst coronapandemin visar hur sårbar vår medlemsgrupp är.

Förslaget ska nu remitteras till band annat Klys och reglerna kan tidigast träda i kraft den 1 juli 2021.