Överenskommelsen innebär en viktig höjning av grundbeloppet om 12 öre för 2020 och ytterligare 4 öre för 2021. Ersättningen per utlån blir därmed 1,88 kronor 2020 och 1,92 öre 2021.

Höjningen är i nivå med vad som uppnåddes i förhandlingen för två år sedan, och är avgörande för att författares och översättares ersättningar ska komma ikapp den allmänna löneutvecklingen. Efter lyhörda samtal vid förhandlingsbordet hoppas vi att den sittande regeringen dessutom kommer att stödja litteraturen på andra sätt. Dels genom skarpa förslag till en utvecklad och moderniserad biblioteksverksamhet, dels genom ett socialt trygghetssystem som inkluderar konstnärer.

Det säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.

Ersättningen baseras på biblioteksutlåning och betalas ut till upphovspersoner för att deras verk ska kunna lånas ut avgiftsfritt på bibliotek. Priset per utlån, det så kallade grundbeloppet, förhandlar Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund om med regeringen vartannat år. Biblioteksersättningen är av stor betydelse för att yrkesverksamma inom ord och bild ska kunna leva på sitt arbete.

Bakgrund
Från 2000 fram till 2016 sjönk ersättningen jämfört med den allmänna löneutvecklingen. 2015 enades glädjande nog regeringen och upphovspersonernas organisationer om en höjning som vände kurvan uppåt. Sveriges Författarförbund arbetar tillsammans med de andra upphovsrättsorganisationerna för en utveckling där ersättningen skall följa löneutvecklingen i stort.

Illustration: Erica Jacobson

Illustration: Erica Jacobson

Läs mer på kulturdepartementets webbplats.