Biblioteksersättningen för utlån på biblioteket förhandlas vartannat år mellan staten och de litterära upphovspersonerna. Utfallet av den senaste förhandlingen innebär att ersättningen höjs med 8 öre till 2 kronor för 2022 och sedan med ytterligare 4 öre för 2023. Det är en sammanlagd höjning med 3 696 000 kr.

Som företrädare för upphovsrättsorganisationerna hade vi velat se en större höjning. Därför har ett annat viktigt resultat av förhandlingen varit att politiken dels delar vår analys av att den utökade utlåningen av e-böcker och den ökade digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för biblioteksersättningen, dels ett löfte om fortsatt fördjupad dialog i frågan under hösten inför kommande förhandlingar.

Beräkningsgrunden för biblioteksersättningen utgörs av antalet fysiska utlån. Med hänsyn till att utlånen har sjunkit, samt att man ännu inte löst frågan om hur digitala nyttjanden ska ersättas, anser vi att höjningen inte är tillräcklig för att förhindra den tilltagande urholkningen av systemet. Vi ser därför fram emot fortsatta samtal med kulturdepartementet, i vilka vi efterlyser de åtgärder som är nödvändiga för att säkra den litterära kvalitén och därmed bildningsgrunden i Sverige.

Ett litterärt system som tillhandahåller välfungerande bibliotek och som har möjlighet att ersätta de litterära upphovspersonernas upplåtelser garanterar också ett fortsatt demokratiskt samhällsklimat där mångfald och fördjupning värnas.

Josefin Engström
ordförande Svenska Tecknare. Kontakt: 070-950 97 19

Annika Thörn Legzdins
ordförande Fotoförfattarna Svenska Fotografers förbund. Kontakt: 070-884 80 10

Grethe Rottböll
ordförande Sveriges Författarförbund. Kontakt: 070-777 58 59