NBS har tagit fram Den femte statsmakten och benämner den en fördjupad omvärldsanalys. En omvärld som saknas är författarna, översättarna och dramatikerna. Resonemang som har bäring och tar utgångspunkt i de yrkeskategorier som levererar till biblioteken saknas i stort.

Hur kan nationell strategi och samverkan mellan biblioteken utvecklas och genomföras med kvalitet om de som levererar till biblioteken inte bjuds in att medverka? NBS talar om att biblioteken ska vara neutrala i sättet att rekommendera litteratur och läsning, främst för att undvika kränkningar, populism eller politisk extremism eller för den delen utsorteringar. Den statligt stödda litteraturen som varje år omfattar fler än 700 titlar och ca 38 miljoner kronor nämns inte i rapporten. Hanteringen av de s.k. kulturrådsböckerna är ett exempel på ett systematiskt fel eller brist på neutralitet eftersom de litteraturstödda böckerna alltför ofta sorteras bort eller inte visas/registreras för besökarna och låntagarna. Författarförbundet med dess Biblioteksråd har tagit fram en spontan skrivelse som innehåller kritik av och resonemang kring mycket angelägna och för demokratin centrala frågor som vi menar NBS arbete med Den femte statsmakten inte beaktat. Detta är vårt tillfälle att kommentera och lämna synpunkter, vilket vi inte bjudits in att göra. I skrivelsen för vi allvarliga resonemang som speglar barn och ungas läsning, minoritetsspråken ställning, bibliotekens demokratiska uppdrag, digital läsning i relation till fysisk bok och resonerar om läsare och icke läsare, folkbibliotekens folkbildande uppdrag, arbetsplatsbiblioteken. Gapet mellan de som läser läsare och icke läsaren tornar upp sig som en klassfråga. Biblioteken kan göra mycket mer och samarbeta bättre. Regionbiblioteken kan ges mer stringenta uppdrag. Och författarna, översättarna och dramatikerna kan involveras mer som en tillgång i bibliotekens arbete.

Hela skrivelsen hittas här.

Vid frågor, kontakta:

Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund
gunnar.ardelius@forfattarforbundet.se

Madeleine Hjort, ordförande i Biblioteksrådet, Sveriges Författarförbund
m.hjort@telia.com