Det är med bestörtning Författarförbundet har tagit del av nyheterna om att bibliotekarier har hotats till följd av att de arrangerat sagostunder med dragqueens på sina bibliotek. Författarförbundet ser mycket allvarligt på detta försök att begränsa yttrandefriheten och det fria kulturutbudet.

Bibliotek ska aldrig behöva öka sin säkerhet eller ställa in sina arrangemang på grund av hat och hot – detta är inte förenligt med yttrandefrihet och ett fritt kulturutbud. Det är också mycket allvarligt när hot riktas mot olika minoriteter, här hbtqi-personer, då demokratin bygger på allas rätt till möjligheten att utöva och ta del av kultur.

Ett fritt kulturutbud medför valfrihet för besökare – det är fritt för var och en att bestämma om man vill besöka ett visst kulturarrangemang eller inte. Ett fritt kulturutbud innebär också att principen om armlängds avstånd mellan den politiska styrningen och kulturutbudets innehåll behöver upprätthållas. Författarförbundet vill därför markera att det är oacceptabelt att lokalpolitiker kommer med förslag om att gå in och detaljstyra bibliotekens programutbud, vilket varit fallet den senaste tiden i Kalmar.

Sagostunder med dragqueens är populära programpunkter på biblioteken. Konceptet är inte nytt, tvärtom har det funnits i många år både utomlands och i Sverige, till glädje för många barn. Författarförbundet tar starkt avstånd från det hat och hot som vill begränsa barns rätt att ta del av ett brett och mångfacetterat kulturutbud.

Sveriges Författarförbund den 21 november 2022

Kontakt:
Grethe Rottböll
070 777 58 59
grethe.rottboll@forfattarforbundet.se