09.00 Välkomna!

Oline Stig, ordförande för Författarcentrum Riks och Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges Författarförbund, hälsar välkomna och presenterar dagens program.

09.15 Lyssna läsa ljudbok?
Lyssnar eller läser – vad gör man egentligen? Kan ljudboken ersätta pappersboken? Går något förlorat? Vinner man något på formatet?
Moa Eriksson Sandberg, barn- och ungdomsboksförfattare; Alexandra Borg, författare och forskare i digitaliseringens inverkan på boken, Uppsala universitet, och Pelle Andersson, Ordfront förlag. Moderator: Alex Haridi, dramatiker och barn- och ungdomsboksförfattare.

09.45 Mats Kolmisoppi läser ur sin bok Scener från hovet

10.00 Den nya sakprosaprofessuren
Insikten om vikten av en sakprosaprofessur väcktes på Sveriges Författarförbund redan för ett decennium sedan. I samarbete med Linnéuniversitetet, stiftelsen Natur & Kultur och Läromedelsförfattarna blir den nu verklighet. Grethe Rottböll intervjuar sakprosaförfattaren Henrik Berggren och Linnéuniversitets rektor Peter Aronsson om den nya professuren.

10.15 Hur saklig är sakprosan och när blir den lögn och förbannad dikt?
Samtal om stilmedel, källgranskning och konsten att fånga sin läsare. Göran Rosenberg, författare och journalist och Per Wirtén, författare och kulturskribent. Moderator: Henrik Berggren.

10.35 Hur kan biblioteken rustas för det demokratiska uppdraget?
I slutet av förra året kom Sveriges Författarförbunds rapport Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget! I ett samtal med företrädare från Biblioteken i Malmö (BiM) får vi flera goda exempel på hur det arbetet kan gå till. Parvin Ardalan, projektledare för Migration Memory Encounters och Woman Making Herstory; Fredrik Elg, utvecklingsstrateg på BiM; Nanna Ekman Lindström, sektionschef på BiM:s enhet Gemensamheter. Moderator: Anja Gatu, författare och journalist.

10.55 Jessika Berglund, barn- och ungdomsboksförfattare och tecknare, i samtal med Oline Stig

11.10 Hur får vi allt bra att synas?
Många riktigt bra böcker når inte den breda läsekretsen. Är dessa böcker för smala eller marknadsförs de inte tillräckligt? Sven Anders Johansson, författare och litteraturkritiker och Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag. Moderatorer: Jörgen Gassilewski, författare och vice ordförande för Sveriges Författarförbund, och Grethe Rottböll.

11.30 Poeten UKON (Ulf Karl Olov Nilsson) läser utvalda dikter

11.45 Att läsa från världen — att läsa samtiden
Vi lever i globaliseringens epok. Men de senaste tio åren har det publicerats färre översatta böcker än tidigare. Hur kommer det sig och vilka blir konsekvenserna när den svenska litteraturen tar över? Johannes Holmqvist, förlagschef Bokförlaget Tranan; Mikael Nydahl, förläggare och översättare; Mikaela Blomqvist, litteraturkritiker på Göteborgs-Posten.
Moderator: Per Wirtén.

12.15 Elin Anna Labba läser ur Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige

12.30 Det osynliga arbetet
Vad betyder det redaktionella arbetet för författaren, för boken, för förlaget och i slutänden för läsaren? Kristina Sigunsdotter, författare, och hennes redaktör Hanna Skogar Sundström; författaren och översättaren Erik Andersson och hans redaktör Nils-Aage Larsson. Moderator: Jörgen Gassilewski.

13.00 Verk och person
Hur kan vi resonera kring verk och person i en tid där personen bakom verket ibland ses som garant för ett intressant innehåll och goda försäljningssiffror, ibland som ett moraliskt dilemma och problem? När blir relationen mellan verk och person en nackdel, och när blir den en fördel och till och med en viktig förutsättning för förståelsen av verket? Handlar det om form, perspektiv eller vem rösten tillhör? Patrik Lundberg, författare och journalist; Caroline Ringskog Ferrrada-Noli, författare och producent; Håkan Bravinger, författare och förläggare på Norstedts. Moderator: Maria Fagerberg, författare och andra vice ordförande för Sveriges Författarförbund.

13.30 Om långsamhetens lov eller när boken aldrig tycks bli klar
Varför tycks vissa författare ha ett så stort och obrutet självförtroende att de kan skriva och ge ut böcker i rasande takt medan andra behöver många år mellan utgivningarna? Är långsamhet ett kvalitetstecken eller bara en källa till frustration? Hur håller man intresset och tron på sitt manus vid liv när åren går och hur kan man veta att boken till slut är klar? Mats Kolmisoppi, aktuell med boken Scener från hovet, och Camilla Hammarström, poet, prosaist och förläggare på bokförlaget Lejd. Moderator: Selene Hellström, författare.

14.00 Balsam Karam läser ur sin bok Singulariteten

14.15 Vem tar ansvar för minoritetsspråken?
I skrivningar och förordningar lyfts de svenska minoritetsspråken. Men vem eller vilka har ansvaret för att se till att det finns författare, böcker, skolbibliotek och läsare som kan föra dem vidare? Medverkande: Meri Alarcon, författare och översättare från meänkieli; Bagir Kwiek, Sveriges läsambassadör; Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch vid Språkrådet. Moderator: Nils-Henrik Sikku, författare och översättare från svenska till samiska.

14.45 Vad kan vi göra för våra kollegor i Belarus?
Hur kan vi stödja författare, journalister och översättare som drabbas av den tilltagande repressionen i Belarus? Det har gått över ett år sedan folkresningen i landet inleddes och journalister och kulturarbetare hör till de hårdast drabbade när regimen slår tillbaka.
Jesper Bengtsson, ordförande Svenska Pen; Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, och Viveka Sjögren Bangoura, ordförande för Författarförbundets internationella råd. Moderator: Stefan Ingvarsson, Svenska Pens Belarusprojekt.
Medarrangör: Svenska Pen

15.15 Tvåspråkighet som arbetsredskap och litterär strategi
Ett samtal om att använda sin tvåspråkighet i författarskapet. Suad Ali och Gina Dirawi har skrivit två sinsemellan väldigt olika debutromaner – men med den gemensamma nämnaren att de integrerar somaliska respektive arabiska i texten. Varför har de valt det greppet? Vad tillför det berättelsen och karaktärerna och vad tillför det läsupplevelsen? Suad Ali, författare och Gina Dirawi, författare, programledare och artist.
Moderator: Anja Gatu.

15.45 Nioosha Shams läser ur sin bok Om det regnar i Ahvaz

16.00 Vilka böcker läser författarna och översättarna?
Författarna Inti Chavez Perez, Selene Hellström och Oline Stig samt poeten och översättaren Kennet Klemets samtalar om vad de själva läser och hur dessa böcker kommit i deras väg. Moderator: Jörgen Gassilewski.

16.30 Drömmen om ett författarskap
Det talas om kris i läsandet men i skrivandet verkar det inte finnas någon kris. Författargrupper på Facebook har många tusen medlemmar, skrivarkurser och författarskolor är fulltecknade och marknaden för trycktjänster och hybridförlag bara växer. Varifrån kommer drivkraften? Hur förvaltas egentligen all denna kreativitet? Är utvecklingen bara positiv eller finns det några risker? Medverkande: Jorun Modén, författare; Sölve Dahlgren, författare och grundare av den litterära nyhetsbloggen Boktugg; Sanna Samuelsson, idé- och kritikerredaktör på Göteborgs-Posten. Moderator: Oline Stig.

För mer info om och beställning av biljett, klicka här.