Sveriges Författarförbunds inkomstundersökning avseende inkomståret 2012 är nu avslutad. Delar av undersökningen, som genomfördes i samarbete med Sifo, presenterades i Dagens Nyheter lördagen den 3 maj (artikeln finns inte på nätet).

Författarförbundet kommer att presentera resultaten av inkomstundersökningen i flera olika forum framöver, bl a nästa nummer av Tidskriften Författaren.

”Inkomstgapet ökar mellan författare” (TT/Norrköpings Tidningar, 2014-05-03)