Sveriges Författarförbund har under lång tid tagit emot rapporter från medlemmar gällande omfattande problem med förlaget Modernista. Problemen drabbar såväl författare som översättare och arvingar till upphovspersoner. Rapporterna rör oskäliga avtal, avtalsbrott, problem med utbetalningar och royaltyredovisningar, samt oetiska affärsmetoder.

Författarförbundet tar rapporterna på största allvar och varnar nu författare, översättare och arvingar för de risker det kan innebära att ingå avtal med förlaget. Vi uppmanar alla medlemmar som är i färd med att sluta avtal med Modernista att kontakta Författarförbundets juridiska rådgivning.

Redan ingångna avtal med förlaget löper på och det är viktigt att båda parter fullföljer avtalets bestämmelser. Är du författare, översättare eller arvinge och har frågor om ditt aktuella avtal med förlaget kan du vända dig med dessa till vår juridiska rådgivning.

Om du är debutant och ännu inte kan bli medlem i Författarförbundet kan du ändå vända dig till oss med frågor om ditt avtal eller kontakt med förlaget.

Kontakt:
juridik@forfattarforbundet.se
08-545 132 00 (tryck 1), telefontid tisdag-torsdag 09.00-11.00