Pressmeddelande den 11 mars 2019:

Författarförbundet välkomnar förslaget till ny biblioteksstrategi ”Demokratins skattkammare” och noterar med glädje att flera av våra förslag ingår i den strategi som nu presenteras. Inte minst rör detta strategier för stärkta skolbibliotek och nationella digitala bibliotekstjänster. För att förslagen skall kunna realiseras är det avgörande att författare och översättare medverkar vid själva utformningen på ett tidigt stadium.

Lika viktiga som biblioteken är för demokratin är författare och översättare för biblioteken – utan oss, inga bibliotek. Därför är det nödvändigt att de ersättningssystem till upphovspersoner som är framförhandlade via exempelvis biblioteksersättningen också fungerar när digitaliseringen genomförs.
I framtidens bibliotek är det självklart viktigt att författare, översättare, illustratörer och fotografer på ett helt annat sätt än tidigare inkluderas i bibliotekens verksamhet och möten med läsarna.

Grethe Rottböll,
ordförande i Sveriges Författarförbund

Skriv på Författarförbundets biblioteksupprop!