Vi i Sveriges Författarförbund vill uttrycka vår djupa solidaritet med våra ukrainska kollegor. Och också med våra ryska och belarusiska, som mot sin vilja tvingas se sina landsmän angripa sina avhållna och respekterade grannkollegor.
Nödvändigheten av att framhålla och värna det fria ordet har aldrig varit viktigare. Vi kommer att följa och vittna via alla de kontakter som står oss till buds.