Regeringen föreslår nya lättnader i arbetslöshetsförsäkringen (a-kassa) vilket innebär att du som egenföretagare, som inte tidigare har varit med i en a-kassa bör genast gå med!

Vilken a-kassa ska du välja?

För egenföretagare finns Småföretagarnas A-kassa (SmåA).
Även Alfa-kassan har medlemmar som är småföretagare.

Om du går med senast idag, så räknas medlemskapet för hela mars, vilket innebär att du kan ha rätt till a-kassa redan till sommaren. Detta tillsammans med lättnaden av reglerna för vilandeförklaring av företag är en reell möjlighet till inkomst för hela kulturskaparkollektivet #krispaketförkulturen.

A-kassa för egenföretagare

Bland de lättnader för a-kassan som Regeringen planerar att föreslå, är kanske den viktigaste att förkorta tiden för kvalificerande medlemskap till endast 3 månader, från tidigare 12 månader (medlemsvillkor).

Vidare föreslås att förkorta det så kallade arbetsvillkoret, vilket innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och ena dessa månader.

Slutligen föreslås att grundbeloppet höjs från dagens nivå 365 kr per dag till 510 kr per dag. Det motsvarar en höjning från dagens nivå om 8030 kronor till 11 220 kronor.

A-kassa med grundförsäkring (det vill säga 510 kr per dag) kan ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Det föreslås att företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Detta är en förutsättning för att man som egenföretagare har möjlighet att söka a-kassa.

För mer information, se förslaget om ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning samt artikeln om förstärkt arbetslöshetsersättning på Regeringens webbsida.