Armlängds avstånd är en princip som går ut på att politiker får bestämma över kulturens anslag, men inte över det konstnärliga innehållet. När politiker frångår den principen och, som på sistone, försöker förbjuda sagostunder och Luciatåg, så försöker de också begränsa yttrandefriheten och det fria kulturutbudet. Dessutom öppnar de dörren för hot och hat, vilket leder till ytterligare ofrihet för de upphovspersoner som är rädda att drabbas.

”Det gäller att sätta ner foten och tydligt signalera att det inte går att bestämma vilken konst eller kultur som ska få finnas. Alla politiker som förstår innebörden av armlängds avstånd bör samfällt tydliggöra den innebörden för sina mindre erfarna kollegor”, säger Grethe Rottböll.

Sveriges Författarförbund kommer att starta en stödgrupp för de författare som utsätts för hat och hot. Om detta berättar Grethe Rottböll i ett inslag på Sveriges Radio P1 den 16 december.