Stockholms nya kulturborgarråd Jonas Naddebo öppnar för tanken i Dagens Nyheter att ”överlåta Stockholms stadsbibliotek i privat drift. Vi har ju många bibliotek i vår stad, och skulle man kunna utnyttja dem mer kreativt genom att upplåta delar av lokalerna till civilsamhället och ideella organisationer för att få in mer kultur i biblioteken tror vi att det hade lett till en mer aktiv bibliotekspolitik.”

En kritikerstorm fick Centern att dra tillbaka Naddebos uttalanden men vi känner igen synpunkterna och vill gärna se att de inte återvänder.

Vi vill upplysa om att biblioteken grundar sig på en unik demokratisk överenskommelse.

Vi författare, översättare och andra upphovspersoner har i en uppgörelse med staten upplåtit våra rättigheter till den litteratur som biblioteken har i uppdrag att tillhandahålla och tillgängliggöra och i det arbetet stimulera medborgarna att läsa samtida litteratur, klassisk och historisk litteratur.

Den ”nya bibliotekspolitiken ” som Naddebo tror att han talar för är gammal, misslyckad och beprövad.

Det finns inte några exempel på folkbibliotek som prövat privatisering och lyckats med att utveckla bibliotekens uppdrag och arbete gentemot medborgarna. Inte heller har de visat sig ekonomiskt givande.

Att som Naddebo föreslå att välfungerande bibliotek som Stockholms stadsbibliotek ska säljas ut och i samma andetag jämföra med Pajala visar att det brister i kunskap och insikt.

Att röra i biblioteken, deras organisation och finansiering är en mycket delikat och farlig verksamhet. Ett flertal exempel vittnar om att det inte finns ekonomi i att privatisera bibliotek. Försöken med att privatisera Åre biblioteken prövades men fungerade inte och avslutades.

Det finns folkbiblioteksfilialer som är nedlagda men där privata initiativ tillåtits ta över och de verkar få härja och göra som de vill.

De redovisar inte hur de sköter registrering och utlåningsstatistiken, hur de tillgängliggör litteraturen, hur de utför gallringar eller hur samlingarna sköts och prioriteras. De verkar sakna behov av att följa bibliotekslagen och redovisa hur de sköter sitt uppdrag.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

I januari 2019 ska Nacka kommuns bibliotek privatiseras men redan nu bryter man mot principen om tillgänglighet.

Litteraturen är intimt förbunden med yttrandefriheten och bibliotekens uppdrag är att stimulera till samtal, ge nycklar till våra litteraturskatter och fördjupa förståelsen för samtidslitteraturen. Här behövs stora insatser och kreativt tänkande.

Det finns således mycket att göra och nya kulturborgarrådet har en hel del kunskap och bildning att inhämta.

Gå till biblioteket, läs litteraturen och bjud in till samtal. Att vara kulturborgarråd innebär att lyssna in, förstå och agera utifrån att det demokratiska samhället ska stärkas, inte säljas ut. Medborgarna är målet, inte vinsten eller för den delen förlusten.

Det är viktigt att komma ihåg att vi alla tillsammans äger den bildning, kunskap och kultur människan byggt och tillägnat sig genom århundraden.

Att detta kontrakt ska förändras och kulturen hanteras och ägas av några få, får allvarliga konsekvenser som i värsta fall hotar att nedmontera demokratin.

Grethe Rottböll
Ordförande Sveriges Författarförbund
Madeleine Hjort
Ordförande Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd

via SVT opinion 2018-10-24