Fredag 15 mars kl 15.39: Littfest översätter

Littfest översätter är ett samarbete mellan översättarsektionen och Icorn. Översättningarna äger rum under festivalen och  inför publik.

Fredag 15 mars kl 18.30: Utdelning av Katapultpriset

Vinnaren av skönlitterära sektionens debutantpris, Katapultpriset, tillkännages och intervjuas på Bildmuseet, i lokalen där utställningen State design visas.
Nominerade till Katapultpriset för bästa debut 2023 är: Karl Kofi Ahlqvist med boden Ingen ro om natten (Nirstedt/litteratur), Channa Riedel med Karlsbad (Albert Bonniers förlag), Sanna Samuelsson med Mjölkat (Albert Bonniers förlag), Lida Starodubtseva med En oändligt lång vår (Nirstedt/litteratur) och Frans Wachtmeiste med Territoriella anspråk (Ellerströms)

Lördag 16 mars 10.00–11.00
Samtal: Mellan kamelsång och brytpunktssamtal – att översätta bortom orden

Den mongoliske poeten Gombojav Mend-Ooyo och svenska poeten Jenny Tunedal möttes förra våren i Ulaanbaatar för att översätta varandras poesi. Ett möte mellan två historiskt skilda poesitraditioner, till språk, poetik, motiv och teman. Hur gick de till väga, och vilka var svårigheterna? På Littfest samtalar de med Per Bergström, förläggare och arrangör av poesiworkshops. Samtalet leds av Elin Svahn, docent i översättningsvetenskap och översättare från franska. Samarbetspartner: Rámus, Mongoliets Akademi för Konst och Poesi och Tolk- och översättarinstitutet. Samarbetspartner: Svenska Pen och Översättarcentrum.

Lördag 11.30–12.30
Samtal: Yttrandefrihetens litterära gränser

Amanda Svensson och Helena Hansson har båda översatt böcker som förbjudits på skolor och bibliotek i USA (The Hate U Give av Angie Thomas och Pet av Akwaeke Emezi). Vad har fått konservativa krafter att vilja ”skydda” barn och ungdomar från dem? Översättaren Henrik Gundenäs var nyligen redaktör för tidskriften Fronesis nummer om yttrandefrihet. Vilka risker ser han för litteraturens frihet, och vad är översättarens roll?
Medverkande: Amanda Svensson, författare och översättare, Helena Hansson, översättare, och Henrik Gundenäs, översättare och kulturskribent. Moderator: Jenny Aschenbrenner, redaktör för tidskriften Med andra ord och före detta vice ordförande för Svenska Pen.
Samarbetspartner: Svenska Pen.

Lördag 16 mars 13.00–13.45
Seminarium: Svenskt nobelpris i litteratur – kommer det att hända igen?

Hur ska författarskap kunna utvecklas i Sveriges när strömningstjänster dumpat marknaden och författarna inte längre kan försörja sig? Behöver Sverige precis som Norge stifta en boklag?
Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i Författarförbundet, Cilla Nauman, författare, och Stefan Jonsson, författare, kritiker och professor vid Linköpings universitet. Moderator: Per Wirtén, författare, journalist och vice ordförande i Författarförbundet.

Lördag 16 mars 15.30–16.15
Seminarium: Författarens död?

Litteraturen har alltid utgjorts av författarnas och översättarnas personliga erfarenheter och röster. Vad händer om AI tar över litteraturen? Vill vi läsa böcker skrivna och översatta av AI?
Medverkande: Åsa Anesäter, jurist på Författarförbundet, Agri Ismail, författare, och Lisa Lindberg, översättare och förläggare. Moderator: Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare på Författarförbundet.

Lördag 15.30–16.15
Samtal: Kan det gå troll i en översättning? – En författare samtalar med sin översättare

Rasmus Daugbjergs roman Trold är en samtida natursaga som nu finns att läsa i författaren Andrea Lundgrens översättning. Finns det risk att det går troll i en översättning mellan danska och svenska, eller när ämnen och miljöer tangerar det man själv skriver? Hur är det att som författare kunna läsa sin text i översättning? Ett samtal om gränser och gränslöshet.
Medverkande: Rasmus Daugbjerg, författare, och Andrea Lundgren, författare och översättare. Moderator: Emma Majberger, översättare och styrelseledamot i Sveriges Författarförbunds översättarsektionen.