Stiftelsen Överberg ville med detta besök påminna om Henning Mankells varma relation till Sveg. Här bodde han som barn. Här gjorde han den stora upptäckten av att vara en egen människa,  ”jag är jag”. Henning lärde sig läsa på övervåningen till tingshuset och han betonade vikten av att barn lär sig läsa.  Tillsammans med Hennings humanism och samhällsengagemang är arvet efter Henning nånting att vara stolt över. Henning är ett stort namn även utanför Sveriges gränser.  Vi ser fram emot att tillsammans med Svegborna, stora som små, arbeta vidare i hans anda.

Dramatenskådespelaren Krister Henriksson i samtal med Sveriges Dramatikerförbunds ordförande Pia Gradvall (klicka för förstoring!)

Följande personer ingår i styrelsen för Stiftelsen Överberg:

Stiftelsens ordförande, Ingrid Dahlberg (tidigare chef för SVT Drama och Dramaten samt landshövding i Dalarna)
Ordförande för Sveriges Dramatikerförbund, Pia Gradvall
Ordförande för Sveriges Författarförbund, Grethe Rottböll

Samt för administration av Stiftelsen Överberg:
Kulturstrateg Sveriges Dramatikerförbund, Johanna Granholm
Kanslisekreterare Sveriges Författarförbund, Irma Håkansson Eiritz

Korthistorik över stiftelsen:

Stiftelsen Överberg har som ändamål att främja Sveriges Författarförbunds medlemmars och Sveriges Dramatikerförbundets medlemmars kulturella gärning och arbete genom att utdela stipendier till dessa.
Henning Mankell köpte en stor gård i Överberg som sedan donerades till Sveriges Författarförbund och Sveriges Dramatikerförbund 2009.

Förbunden utser varje år stipendiater som kostnadsfritt får bo på gården under en två veckors period. Stipendiaterna erhåller ett resebidrag om 3 500 kr.

Alla kostnader för att driva huset samt resebidrag till stipendiaterna bekostas av Henning Mankell.

Många stipendiater har velat visa sin tacksamhet till Henning Mankell genom att hålla författarframträdanden på Svegs bibliotek.