På inbjudan av den svenska ambassaden besökte en delegation från Författarförbundet Peking den 3-9 april 2017. Deltagarna var Ulrika Kärnborg, vice ordförande i Författarförbundet, Anna Gustafsson Chen, översättare, samt Gunnar Ardelius, förbundsordförande.

Syftet med resan var att skapa kontakter med kinesiska författare och översättare, att stärka medvetenheten kring den svenska litteraturen i Kina och vice versa. Yttrandefrihet, censur och upphovsrätt stod högt upp på agendan.

Kina är ett konstnärligt högintressant land med en enorm mångfald. Samtidigt inverkar det politiska systemet på varenda del av samhället, i synnerhet kulturen och dess befintliga organisationer och institutioner är under hård kontroll. För att kunna stötta och lära känna de författare och översättare som finns i landet gäller det att i den mån det är möjligt att försöka skilja på regim och individ. Vi träffade en bred palett av människor som verkar inom det litterära fältet. Vi mötte barn och ungdomsförfattare, skönlitterära författare, sakprosaister och översättare. Vi träffade även flertalet förlagsarbetare, folk från universitetet och anställda på det kinesiska författarförbundet. Vi träffade även, under mer diskreta former, dissidenter och skarpa samhällskritiker.

*

 

3 april anlände vi till Peking. Efter en säkerhetsbriefing på ambassaden drack vi eftermiddagste med ambassadör Anna Lindstedt på hennes residens.

4 april började vi dagen med en genomgång av situationen för mänskliga rättigheter tillsammans med den politiska sektionen på ambassaden. Frågan om den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai togs upp. Vi träffade Murong Xuecun, en dissidentförfattare, kolumnist i NY-times. Han berättade om regimens förtryck, de stora svårigheterna med att verka och publicera sig, hur förödande det kan vara för en enskild författare att inte passa in i mallen.

Lunch med översättaren Xu Xin, som översätter från svenska till kinesiska. Han berättade om sitt arbete som översättare och arbetet på universitetet, där han undervisar i svenska och bland annat försöker hitta nya översättare.

På eftermiddagen besökte vi författarakademin Lu Xun. Föreståndaren och poeten Jidi Majia berättade tillsammans med Qiu Huadong om kurserna och fortbildningen för deras författare. Middag med ovan nämnda samt redaktören för World Literature, Gao Xing.

5 april besökte vi Mo Yan Writing Center på Beijing Normal University. Träff med många författare, där ibland Zhang Qinghua, Han Shaogong, Xi Chuan, Zhang Yueran, Li Er och Xu Zechen. Vi berättade om Författarförbundets arbete och diskuterade litteratur och skrivarutbildningarnas roll i respektive land. På kvällen åt vi middag tillsammans med Mo Yan och författarna som varit med under dagen.

6 april. Lunch med förläggaren Zhang Yuntao från Daylight Publishing barnboksförfattaren Cao Wenxuan. Barn- och ungdomslitteraturens ställning diskuterades. Ämnen som togs upp var vad som funkar och inte funkar i de olika länderna, sänkta kvoter för översatt barnlitteratur och censur i barn- och ungdomslitteraturen.

På eftermiddagen besökte vi författarutbildningen på Renmin Daxue som leds av Man Booker-pristagaren och den Nobelpristippade Yan Lianke. Han är en samhällskritisk och satirisk författare som får vissa av sina böcker stoppade i censuren, andra går igenom den. Unga kinesiska författare söker sig till Renmin Daxue på grund av att det är ett av få ställen där man kan föra en fri och öppen diskussion om litteratur och skrivande. Många av eleverna är redan storsäljande och internationellt framgångsrika författare. Samtal om skrivandets processer och tabubelagda ämnen i våra respektive länder. På kvällen åt vi middag med Yan Lianke och hans elever i närheten av universitetet.

7 april träffade vi det kinesiska författarförbundet. Diskussioner om copyright och yttrandefrihet, samt informationsutbyte om verksamheterna i våra respektive organisationer.

8 april Lediga på förmiddagen. Rundvandring i staden. Efter lunch mötte vi Mr Wang på Peng Hao-teatern. Teatern är en av ytterst få fria scener i landet. Teatern bedriver en ekonomisk kamp mot censuren. De har också en verksamhet som motsvarar ett Dramalabb. Vi såg en pjäs med teaterskoleelever och diskuterade den fria kulturens ställning och internationellt utbyte med Mr Wang och regissören Ren Mingyang. På kvällen hade vi avslutningsmiddag med inbjudna kinesiska författare som framförallt verkar ”utanför systemet” samt Kulturrådet Mattias Lafolie och Erik Mo Welin på ambassaden som hållit oss sällskap och varit behjälpliga under hela veckan.

9 april. Hemresa.

*

Efter resan i april har följande ägt rum som är värt att notera i sammanhanget:

En delegation kinesiska författare besökte Stockholm och Författarförbundet den 4 september. Vi hade en heldag med litterära samtal och föredrag med tema modernitet i våra respektive länder. Samtliga medlemmar i Författarförbundet fick en inbjudan och lokalerna på det kinesiska kulturcentret i Stockholm var fullsatta. Deltagare från Sverige var Kajsa Gordan, Göran Sommardal, Gunnar Ardelius och Ulrika Kärnborg samt Anna Gustafsson Chen som moderator. De kinesiska författarna var Bi Feiyu, Yang Hongying, Dong Xi och Ge Fei. Samtliga deltagare var med på en avslutande middag på kvällen.

Den 15 september anordnade Författarförbundet en manifestation till stöd för Gui Minhai utanför den kinesiska ambassaden tillsammans med systerorganisationer. Parollen var att ingen medborgare ska hållas fängslad utan rättegång på okänd ort i 700 dagar. Medverkande var Karin Olsson, Kulturchef Expressen, Angela Gui, dotter till Minhai, Ulrika Kärnborg, vice ordförande Författarförbundet, Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

Sveriges författarförbund var även medarrangörer i en manifestation för Gui Minhai den 17 oktober på Norstedts förlag.

Ulrika Kärnborg var moderator,  Kurdo Baksi arrangör, journalisten och Kina-experten Jojje Olsson och Martin Schibbye från Blank Spot Project diskuterade yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

I slutet av oktober meddelade kinesiska myndigheter att Gui Minhai släppts fri efter två år i fångenskap. Var Gui Minhai befinner sig och i vilket tillstånd han befinner sig i är i skrivande stund ännu oklart.

Författarklassen som vi träffade i Kina skulle besöka Sverige men nekades visum.

*

Författarförbundet ska fortsatt verka för att stärka kontakterna med kinesiska författare och översättare. I en diktatur som Kina finns det författare som behöver allt stöd och utbyte som de kan få.

Gunnar Ardelius, ordförande