Aftonbladet blockerar AI-tjänster: ”Får inte skrapa vårt innehåll” är rubriken på SVT:s reportage om Aftonbladets beslut att blockera företaget bakom Chat GPT. Detta för att att motverka spridning av felaktig information och värna upphovsrätten. Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, förklarar att beslutet är temporärt i väntan på att Aftonbladet utrett frågan närmare.

Sveriges Författarförbund vill att bokbranschen går samma väg som mediebolagen när det gäller digital produktion. ”När det nu finns tekniska lösningar som förhindrar att material hamnar hos företag som inte betalar för sig, vill vi att bokbranschen använder sig av dessa lösningar för att skydda upphovsrätten”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.