Med anledning av händelseutvecklingen i Belarus har Författarförbundet och Svenska PEN den 9 februari 2021 haft ett möte med kulturminister Amanda Lind. Från Svenska PEN medverkade Jesper Bengtsson och Dmitri Plax, från Författarförbundet Grethe Rottböll som här sammanfattar samtalet:

”Det som händer just nu blottlägger kulturens grundläggande betydelse för samhället generellt. I Belarus har våldet mot kulturskapare, författare och journalister eskalerat. Makten går fram metodiskt. Man angriper organisation efter organisation. Avskedanden, arresteringar, beslagtagna datorer och hot tillhör vardagen.

Makten har full insikt om kulturarbetarnas betydelse som aktiva kreativa delar av folket, vars röster formulerar folkets och nationens framtid. I takt med att dessa röster nu tystas, blir det desto viktigare att de får höras på annat håll.

Det vi särskilt lyfte i dag var problemen om man av säkerhetsskäl skulle behöva lämna landet. Vart ska man då ta vägen? För även om man lyckas lämna Belarus är det svårt att komma in i Sverige just nu.

När det gäller tillfälliga besök gör vi undantag för idrottare som är här men det är svårare för poeter och konstnärer att få inresetillstånd för personliga möten och publika samtal. Detta är ju särskilt viktigt för rättslösa och hotade författare som behöver träffa sina svenska läsare, förläggare och kollegor.

Medvetenheten om att inte ha någonstans att ta vägen om det blir nödvändigt lägger ju också munkavle på protester.

Det finns dock utvägar, bland annat kan man ge ett större stöd via fristadsprogrammet. Kulturministern är djupt engagerad i händelseutvecklingen och beredd att se över alla möjligheter.”


Fotot ovan togs i samband med utdelningen av Tucholskypriset i november 2020, även det ett tillfälle då (från vänster) Jesper Bengtsson, Amanda Lind, Grethe Rottböll och Dmitri Plax diskuterade situationen i Belarus.