Författarförbundet och Bonnierförlagen har under den senaste tiden fört en bra och positiv dialog och är till stora delar överens om avtalets innehåll. Författarförbundet och Bonnierförlagen inleder nu en förhandling om de ekonomiska delarna i syfte att nå ett avtal som ska vara välfungerande för båda parter.

Med anledning av detta och för att förhandlingarna ska kunna föras i ömsesidigt förtroendefull anda häver Sveriges Författarförbund sin nu gällande avrådan från att teckna översättaravtal med Bonnierförlagen.


Vid frågor eller oklarheter ombeds medlemmar som vanligt att kontakta förbundet för rådgivning och förhandlingshjälp.


Olov Hyllienmark, ordförande i Översättarsektionen

hyllienmark@gmail.com
Malin Koch, förbundsjurist
malin.koch@forfattarforbundet.se
Ludvig Berggren, förbundsombud, 070 697 97 17
ludvig.berggren@forfattarforbundet.se