Författarförbundet har mottagit medlemmarnas ståndpunkter via mejl och telefonsamtal, samt på medlemsmötet i Författarnas Hus den 14 juni. Sammanfattningsvis är medlemmarna alltjämt är splittrade i frågan om deltagande kontra bojkott. Många planerar att delta på bokmässan, många planerar att avstå.

Författarförbundet kommer att:

– Rikta sitt stöd till alla medlemmar, oavsett ståndpunkt i debatten om 2017 års upplaga av Bok & Bibliotek.

– Delta på bokmässan som planerat. Med anledning av Författarcentrums avhopp står förbundet utan medarrangör till Litteraturscenen, men arbete pågår för att på egen hand skapa ett värdefullt program för medlemmar och allmänhet.

– Ha kontinuerlig kontakt med Bok och Bibliotek för att värna alla medlemmars säkerhet på mässan.

– Delta på Göteborgs Litteraturhus parallella arrangemang ”Scener och Samtal” på Världskulturmuseet.

– Ha kontinuerlig kontakt med Göteborgs Litteraturhus för att värna alla medlemmars säkerhet på ”Scener och samtal”.

– Året runt fortsatt arbeta för författares och litterära översättares arbetsvillkor och säkerhet. Förbundet kommer även att närvara vid andra litterära arrangemang, så som Littfest i Umeå.

Författarförbundet kommer inte att:

– Ta ställning för eller emot en bojkott av 2017 års upplaga av Bok och Bibliotek.

– Uppmana medlemmar till deltagande eller bojkott av 2017 års upplaga av Bok och Bibliotek.