Med på mötet var förbundsjurist Ulrika Nyh, förbundsdirektör Maria Andersson och förbundsordförande Grethe Rottböll. Syftet med mötet var att lyfta författarnas och översättarnas situation och villkor. Litteraturen som kulturbärare, konsekvenser av en ökad digitalisering och socialförsäkringsfrågor diskuterades.

– Det var ett fint möte och vi känner att Amanda Lind tar sitt uppdrag på stort allvar genom sin genuina omsorg om kulturen, säger ordförande Grethe Rottböll.