”Dagens budgetpresentation väcker frågor och oro. Särskilt bekymmersam är halveringen av den värdefulla satsningen Stärkta bibliotek. Den inleddes 2018 och måste få fortsätta med oförändrad kraft. Folkbiblioteken är grunden för fri åsiktsbildning och demokrati och får därför inte försvagas. Och den höjning av biblioteksersättningen med 4 öre som lyfts fram är ju ett resultat av våra förhandlingar med den förra regeringen”, säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.

”Men det ska bli intressant att se om den nya regeringen vill ta upphovspersonerna på allvar och åstadkomma en rejäl höjning på detta mycket eftersatta område, med stadigt minskande utlåning och allt färre bibliotek i vårt land.”, avslutar hon.