Sveriges Författarförbund har under de senaste åren sett behovet av en stärkt litteraturkritik. Det har inte minst dess medlemskår, bestående av drygt 3000 författare och översättare, givit uttryck för. Kritiken är oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat.

Madeleine-Gustafsson-priset på 50 000 kr delas ut för första gången i november 2019.

Priset har fått bära Madeleine Gustafssons namn eftersom hon, med en kombination av lätthet, humor, bildning och stilistisk exakthet är en förebild inom detta kall. Juryn består av ledamöter ur Författarförbundets styrelse. Juryns ordförande, Jörgen Gassilewski, berättar:

– Vi tror att skribenter som i sitt arbete fokuserar på verket mer än på författarens, eller kritikerns, person, gynnar det svenska litteraturklimatet. Vi är också övertygade om att ett rikt litteraturliv skapar utrymme för en sammansatt och månghövdad läsarskara. Med Madeleine Gustafsson-priset hoppas vi kunna bidra till att berika såväl yrkets timliga sidor som dess inslag av intellektuellt oberoende och konst.

Prisutdelningen äger rum 26 november på Rönnells antikvariat.

Vid frågor, kontakta: Jörgen Gassilewski, 0739-820713

Priset delas ut med stöd av Svenska Akademien, Bonnierförlagen och Borås Tidning.