Det nya avtalet inkluderar alla bokformat, ger mindre administration och tätare royaltyutbetalningar. Avtalet har förhandlats fram under våren.

Det mångåriga och nära samarbetet mellan Norstedts Förlagsgrupp och Sveriges Författarförbund fortsätter och parterna har nu kommit överens om ett nytt författaravtal.

Norstedts Förlagsgrupp har länge varit branschledande och det ska vi fortsätta vara. Det nya avtalet speglar förlagens och författarnas roll i den förändrade bokbranschen säger Eva Gedin, förlagschef på Norstedts.

I det nya avtalet är alla bokformat inkluderade, även det nya formatet “utökad e-bok”.

Det är ett modernt avtal som gör det möjligt att jobba med berättelser på olika plattformar, både de vi redan känner till och framtida format. Den utökade e-boken gör att vi bland annat kan jobba med ljud och enklare animeringar i bilderböcker, säger Rickard Henley, digital chef på Norstedts.

Tidigare avtal krävde nya kontrakt för alla format medan det nya avtalet ger mindre administration och därmed snabbare beslutsvägar. . För författarna innebär det nya avtalet också att royaltyredovisningen görs två gånger per år. Norstedts och Författarförbundet har även kommit överens om att Norstedts ska följa en gemensam rekommendation om författarmedverkan i marknadsföring.

Författarförbundet har goda relationer med Norstedts Förlagsgrupp. Tillsammans har vi moderniserat avtalet med bibehållen trygghet för författarna och resultatet bottnar i vår gemensamma syn på branschutvecklingen, säger Gunnar Ardelius ordförande i Sveriges Författarförbund.

Det förra avtalet skrevs den 15 juni 2011 och ersätts av det nya avtalet som träder i kraft den 15 augusti 2016

 

ForfattarforbundetNorstedtsAvtal

Otto Sjöberg, VD för Norstedts förlagsgrupp, tillsammans med Sveriges Författarförbunds ordförande Gunnar Ardelius