Poesins kraft ska inte underskattas. Att ha orden som uttrycksmöjlighet i sorg, glädje, ensamhet och samvaro kan för många vara livsavgörande. Därför välkomnar Sveriges Författarförbund Jimmy Alms och Tranemos initiativ till en kommunpoet.

Kommunpoeten finansieras av Kulturbryggan, vars uppdrag är att ge medel till ”udda och utmanande konst och kultur”. Ett liknande projekt har genomförts i Strängnäs kommun som 2018 anställde Magnus Utvik som kommunförfattare.