Sveriges Författarförbund anser att det är en skyldighet att stå upp för det fria ordet, vilket också är ett av förbundets uppdrag att göra. Förbundet har sedan tidigare fördömt våldet mot kollegor och andra som protesterar i Iran. Det finns en mycket stark koppling mellan det fria ordet och att utsättas för gasattacker under försök till skolgång, så att man på sikt fråntas möjligheten att nås av och själva nyttja det fria ordet. Att lära sig läsa och skriva är en förutsättning för delaktighet i samhället och för att utveckla sina egna tankar. Författarförbundet uttrycker sin bestörtning över gasattackerna mot iranska barn.