Sveriges Författarförbund är djupt oroade över vad som väntar kollegan Dmitrij Strotsev. Strotsev som försvann igår på förmiddagen sitter häktad i Akrestinafängelset och kommer att ställas inför rätten redan idag, 22 oktober, anklagad för att ha deltagit i en massmanifestation utan tillstånd.

Som vi alla vet handlar det om protester mot ett odemokratiskt val där Lukasjenka utnämnt sig själv till president utan att ha folkets förtroende.

Att Strotsev tillsammans med stora delar av det belarusiska folket krävt nyval är något de inte ska behöva bära själva. Det är en självklarhet att vi i den demokratiska världen protesterar högljutt och kräver att de politiska fångarna omedelbart släpps.

– Vi hoppas att svenska ambassaden i Minsk kommer att närvara. Dmitrij Strotsev är inte bara en av de mest framstående poeterna i Belarus. Han är internationellt känd och översatt också till svenska. Strotsevs röst är oerhört viktig för den belarusiska litteraturen. Han är en förebild, lärare och inspiratör för dagens unga belarusiska poeter, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

Foto: PEN Belarus