Inför vårens omröstning av AI Act, eller AI-förordningen, i Europaparlamentet har Författarförbundet tillsammans med Läromedelsförfattarna och Svenska Tecknare hört av sig till både svenska och europeiska parlamentariker i EU med ett öppet brev.

Bakgrunden är Europaparlamentets och Europeiska kommissionens provisoriska överenskommelse om den kommande AI-förordningen. Regleringen kring AI syftar till att säkerställa att AI-system som släpps ut på den europeiska marknaden och används inom EU ska vara säkra och förenliga med de grundläggande rättigheterna och EU:s värden. Förordningen kommer bland annat att innehålla transparenskrav för upphovsrättsligt material som har använts för att träna generativ AI.

Exakt vad som kommer att stå i regleringen är ännu inte fastställt men Författarförbundet, Läromedelsförfattarna och Svenska Tecknare har redan tagit del av underlag som gett skäl till oro kring hur regleringen kan komma att påverka kulturskapare i Sverige och hela Europa. Därför har föreningen valt att tillsammans med Sveriges författarförbund och Läromedelsförfattarna, skriva ett öppet brev för att försöka påverka regleringens utfall.

– Vi vill genom det öppna brevet framföra våra betänkligheter med de texter kring förordningen vi hittills har sett. Framför allt handlar det om den tolkning av text- och datautvinningsundantaget, som verkar främjas i AI-förordningen, säger Svenska Tecknares förbundsjurist Amanda Ghanbari Lundberg.

– Vi välkomnar att EU tar ansvar och reglerar AI men det förslag som nu ligger på bordet riskerar att dränera det litterära ekosystemet. Vi tror inte att politikerna förstår alla delar av detta fullt ut och är glada att de vill prata med oss”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

Måndag 15 januari träffar organisationerna EU-parlamentarikern Malin Björk samt riksdagsledamöterna Vasiliki Tsouplaki och Lorena Delgado Varas för att diskutera AI-förordningen.

Läs det öppna brevet här: Öppet brev till svenska EU-parlamentariker.