PRESSKRIS ”Presspesten drar genom riket och blixtrar med lien: 180 tjänster bort på Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad, 100 tjänster bort inom Stampen i Västsverige. 70 tjänster bort på Expressen.” I nummer 6/2014 av Författaren synar kulturjournalisten Ulrika Knutson kritikens och kulturjournalistikens vikande ställning i spåren av de allt snabbare förändringar som genomgår dagens Mediesverige. Fram träder bilden av en kris som påverkar hela samhällskroppen: politiken, kulturen, konsten, skolan och den högre utbildningen. Det är hög tid att tillsätta en kulturutredning med fokus på journalistiken, manar Ulrika Knutson.

Dessutom: 12 författare, kulturredaktörer och journalister i stor enkät om hur den rådande medieutvecklingen slår mot såväl branschen som mot dem själva.

Läs ett utdrag här!

Beställ numret här!