UNG ENTRÉ Antalet fackligt anslutna sjunker över hela landet. Särskilt märkbart i gruppen unga. Men undantag finns. De senaste åren har andelen unga medlemmar i Författarförbundet gått stadigt uppåt. Men vilka utmaningar står då den yngsta generationen författare och översättare inför, och hur ser de själva på sina förutsättningar och framtida yrkesroller? Septembernumret av tidskriften Författaren ställer några av frågorna och tar del av några av svaren.

Dessutom: Anne-Marie Berglund och Bruno K. Öijer får Författarförbundets nya litteraturpris, poetiskt återbesök i Rumänien, Åke Erlandsson om litteraturmagistern Maurice Nadeau och mycket mer.

Läs numret här