LYRIK OCH LJUV POESI

Ur innehållet:
– Författare till storms mot Akademien
– Vi tar tempen på Poesisverige
– Intervju med Malte Persson
– Erik Hörstadius gör comeback
Och mycket mer.

Läs mer på www.forfattaren.se