PENGAR Författarnas och översättarnas inkomster fortsätter att sjunka jämfört med riksgenomsnittet. Det framgår av den undersökning av medlemmarnas ekonomiska villkor som SIFO sammanställt på uppdrag av Författarförbundet. Samtidigt ökar klyftorna inom de enskilda medlemsgrupperna. Tidskriften Författaren redogör för några av de tendenser som alltmer kommit att prägla författarnas och översättarnas vardag.

Dessutom: Fokus Europa av gästredaktör Slavenka Drakulić. Bland de medverkande: Elisabeth Hjorth, Maria Georgieva och Richard Swartz.

Beställ numret här!