PLATSFRÅGOR »Man måste våga«, säger Växjös kommunstyrelseordförande, Bo Frank (M), apropå fristadssystemet i det här numret av tidskriften Författaren. Samma ståndpunkt saknas dock alltsomoftast när partiernas toppkandidater till EU-parlamentet i samma nummer svarar på frågan ”Vilka kulturpolitiska frågor tänker du driva i EU?” ”Jag och mitt parti anser inte att kulturpolitiken hör hemma på EU-nivå”, svarar exempelvis Lars Adaktusson (KD). Och han är inte ensam. Är den europeiska kulturpolitiken rent av en icke-fråga för de svenska EU-politikerna?

Du kan ladda ner Författarens enkät och svaren från partiernas EU-kandidater som pdf här: EU enkät 2014

Dessutom: gästredaktören Athena Farrokhzad bjuder in litteraturkollektivet ”Ce(n)sur” för att besvara frågan om litteraturens plats och värde i samhället. Resultatet är det tankeväckande manifestet ”De vars kroppar bara mäts inför byggandet av kistor”, som här presenteras för första gången i tryckt form.

Beställ numret här!