Välkommen till förbundsstämman 2020!

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på förbundsstämman. Sista dag för att inkomma med motioner är 16 mars 2020.
Tid: lördag den 16 maj, kl. 10.00-17.00 – kaffe och registrering från kl. 9.00
Plats: Z-salen ABF, Sveavägen 41, i Stockholm

Varmt välkommen!

Grethe Rottböll
Ordförande för Sveriges Författarförbund


Dagordning

Dagordning och andra möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga digitalt senast 2 veckor innan stämman. Vi gör ett medlemsutskick i anslutning till det. Inga tryckta handlingar kommer att skickas ut i förväg utan delas ut på stämman.

Förtäring
Författarförbundet bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe med dopp.

Mingel
I år bjuds medlemmarna på mingel med dryck och lättare förtäring på Författarnas och översättarnas hus, Drottninggatan 88B, i direkt anslutning till stämmans avslutande.

Resa
Resebidrag utgår med högst 1000 kr mot kvitto. För den som reser mer än 65 mil utgår ett resebidrag om max 1500 kr.

Mer information
Information om hur du ansöker om resebidrag, bokar rabatterat boende och anmäler dig till stämman har sänts i medlemsutskick 2020-02-04.